Inițiative

Eekels este conștientă de responsabilitățile sale de a contribui la sustenabilitatea societății. Independentă sau în colaborarea cu furnizorii sau cu alte părți interesate, a avut diverse inițiative pentru a realiza acest lucru. Câteva exemple sunt descrise mai jos.

Participarea în comisia IEC pentru standardele HVSC

Mediul și conștientizarea efectelor emisiilor de CO2 au determinat Eekels să participe în comisia IEC ce se ocupă cu dezvoltarea standardelor de înaltă tensiune pentru sistemele de Legătură cu Malul (IEC 60092-510). Aceste standarde ar trebui să asigure alimentarea cu energie electrică, când sunt andocate, a navelor cum ar fi cele de pasageri sau petrolierele.

Până în prezent, la aceste nave au folosit generatoarele diesel ca sursă de energie. La nave ca acestea, activitatea desfășurată la bord este constantă, generatoarele fiind folosite continuu. Cu toate acestea, generarea de energie de la tablourile electrice de la mal este mai eficientă. Utilizând energia de la aceste tablouri electrice rezultă o reducere semnificativă a emisiilor de CO2. Cu atât mai mult dacă se folosește un management energetic.

Aprobarea acestor standarde este de o importanță crucială pentru implementarea cu succes la nivel mondial. Comisia Internațională Electromecanică, IEC pe scurt, din Geneva (Elveția) dezvoltă standardele generale internaționale pentru siguranța componentelor electrice și a echipamentelor. În Olanda, standardele IEC sunt publicate de către NEN. Standardele IEC sunt importante pentru că acestea ajută la creșterea gradului de certificare a tehnologiilor și astfel sprijinirea aplicării și utilizării la nivel mondial a unor astfel de tehnologii.

Eekels recunoaște importanța standardelor internaționale și consideră că standarde pentru Sistemele de Înaltă Tensiune pentru Legătura cu Malul vor fi acceptate pe scară largă. Crșterea prețului pentru combustibilii fosili face ca aplicațiile acestor sisteme să fie viabile din punct de vedere economic. Sectorul maritime devine din ce în ce mai interesat de mediul înconjurător.

Ca și specialist electrotehnic pe piața maritimă, Eekels este un colaborator semnificativ în dezvoltarea acestor standard. Cu toate acestea, implementarea standardelor pentru Sistemele de Înaltă Tensiune pentru Legătura cu Malul necesită cunoștințe avansate despre industria maritimă, sistemele electrice de înaltă tensiune, sistemele de puteri mari și alte standarde variate, folosite pe nave și în porturi. În comisie, compania Eekels este reprezentată de dl. A. Hoogerwef.

Prin aceste eforturi de a implementa și deschizând calea pentru a implementa la nivel mondial aceste aplicații tehnologice, Eekels va reuși reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 în Domeniul III.

Serviciile de reducere a consumului de energie

Soluțiile de reducere a consumului d energie reprezintă o parte majoră din portofoliul nostru de servicii. Acesta este motivul pentru care Eekels le oferă clienților sfaturi proactive cu scopul de a reduce consumul de energie cu ajutorul ultimelor tehnologii. Eekels lucrează pe instalații complexe ce necesită soluții specifice pentru fiecare client. Prin urmare, colaboreaza proactiv cu clienții săi pentru a furniza cele mai bune soluții pentru reducerea consumului de energie. Adițional, la optimizarea proceselor tehnice, Eekels oferă o gamă completă a oportunităților de reducere a energiei care sunt foarte atractive pentru segmentele de piață în care operează și care au o autonomie mică. Cunoștințele noastre pentru tehnologie de propulsie, automatizări industriale și de integrator de sisteme, combinate cu cunoștințele specifice ale clienților despre proces, pot face instalațiile foarte eficiente din punct de vedere energetic.

Seminarii energetice

Pe perioada celebrării centenarului în 2008, Eekels a organizat un seminar de reducere a consumului de energie. Realizând necesitatea reducerii impactului asupra mediului și datorită răspunsului entuziast al participanților la seminar, Eekels a decis în anul 2008 să organizeze acest eveniment în fiecare an.

Organizând aceste seminarii, Eekels vizeză creșterea nivelului de conștientizare și necesitatea reducerii consumului de energie pentru acest segment de piață. În colaborare cu partenerii tehnologici, Eekels se concentreză pe ultimele tendințe și cele mai recente evoluții tehnologice în domeniul reducerii de energie. Ca punct de plecare, sunt discutate tehnologii care, în cadrul infrastructurii existente, sunt atât eficiente din punct de vedere energetic, cât și de interes economic. Economisirea de energie care se realizează prin implementarea tehnologiilor discutate are un efect direct și pozitiv asupra reducerii emisiilor de CO2.

Îmbunătățirea educației tehnice

Educația este unul dintre pilonii societății noastre. Calitatea sa afectează în mod direct structura societății. Educația este crucială la baza economiei pentru Olanda și asigură faptul că Olanda rămâne în fruntea dezvoltării tehnologice. Eekels susține educația și are diferite inițiative ce vizează îmbunătățirea educației tehnice. De-a lungul anilor Eekels a fost parteneră a Institutului de Proiectare la Universitatea “Hanze” din Groningen. În 2014 această colaborare a fost stabilită numindu-se ‘The Collaboration Covenant’.