Markten Marine & Offshore

Eekels is wereldwijd bekend als leverancier van elektrotechnische systemen en diensten voor Marine & Offshore toepassingen. De basis hiervoor werd gelegd in de kennisintensieve Noord-Nederlandse scheepsbouwsector. Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw levert Eekels betrouwbare elektrotechnische installaties voor koopvaardijschepen. Later is die rol uitgebouwd tot die van innovatieve co-producer van scheepsconcepten. Eekels levert technologisch hoogwaardige installaties voor onder meer:

Koopvaardij

Eeuwen lang worden er al schepen, vooral kustvaarders, in het Noorden van Nederland gebouwd. Pas aan het begin van de 20ste eeuw wordt er aan boord meer en meer “elektrisch” geïnstalleerd. In 1908 is H. G. Eekels N.V. opgericht door Herman Gerardus Eekels en was in het begin werktuigbouwkundig georiënteerd. Maar sinds de doorbraak van “draaistroom“ vond er een grote omschakeling plaats, eerst in de industrie-installaties en later in de scheepsinstallaties. In 1922 wordt er door Eekels gestart met het leveren van elektrotechnische installaties aan boord van schepen. Sinds die tijd heeft Eekels ongeveer 2000 schepen voorzien van elektrische installaties.

Jachten

Nederland heeft een grote naam op het gebied van jachtbouw. ICON Yachts in Harlingen bouwt voort op die traditie, maar met een revolutionair nieuw concept. Dit maakt het mogelijk om de bouwtijd van en luxe jacht met ongeveer de helft terug te brengen. Ook de kosten liggen aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Eekels is als co-maker mede verantwoordelijk voor het ICON-concept.

ICON Yachts beschikt over een moderne buitendijkse werf in Harlingen. Daar worden op dit moment 62-meter superjachten gebouwd. Dat is al groter dan de meeste binnendijkse werven aan kunnen. En de doelgroep vraagt steeds groter.

Opdrachtgevers in het topsegment verwachten maatwerk, maar dat betekent niet dat elk jacht helemaal opnieuw bedacht en ontwikkeld moet worden. De scheepsromp en de ruimtes voor bemanning en techniek zijn bijvoorbeeld eerder gebaat bij bewezen oplossingen. Dat geldt ook voor de elektrotechnische infrastructuur voor aandrijving, navigatie, communicatie en beveiliging. Door standaardisering, pre-engineering en slimme installatiesystemen kan veel winst behaald worden.

Eekels is als partner bij het project betrokken, uiteraard om haar ervaring als grootste scheepsinstallateur van Noord-Nederland in te brengen. Maar nog belangrijker is misschien de ervaring van Eekels op het gebied van productontwikkeling en co-makership. Inmiddels zijn al drie orders voor een ICON 62 in portefeuille. De eerste tewaterlating was eind 2008.

Offshore

In het begin van de jaren zeventig, is bij scheepswerf Pattje te Waterhuizen, het concept van de huidige “offshore” bevoorradingsschepen (suppliers) bedacht. Deze werf is lange tijd marktleider geweest op het gebied van ankerbehandeling en bevoorrading schepen (AHTS). In de topjaren werden er 25 tot 30 AHTS’ en per jaar afgeleverd. Dit kon alleen gerealiseerd worden met behulp van een groot aantal Noord-Nederlandse werven.

Vanaf deze tijd is Eekels actief in de offshore en is er door ons een enorme schat aan ervaring opgebouwd in dit marktsegment. Sinds 1974 tot heden heeft Eekels regelmatig elektrische installaties van AHTS’ en ontworpen en geïnstalleerd. Veel van deze schepen zijn uitgerust met een DP2 installatie. Ook de “legendarisch” zeesleper Smit Singapore is door Eekels geïnstalleerd in 1983. De meest recente zijn vier hybride AHTS’ en met een paaltrekkracht van 300 ton. Voor deze schepen heeft Eekels het ontwerp van de elektrische installatie gemaakt, de schakelborden en bedieningsconsoles gebouwd en de componenten voor de totale elektrische installatie geleverd.

Marine

Op een mijnenjager wil je niets aan het toeval overlaten. Technische systemen moeten 100 % betrouwbaar zijn. Tegelijkertijd streeft de Koninklijke Marine naar de meest efficiënte inzet van personeel. Typisch een uitdaging voor Eekels. Mijnenjagers van de Alkmaar-klasse hebben een TC van waaruit de belangrijkste platforminstallaties bewaakt en deels bediend worden. Eekels heeft in opdracht van de Marine de verouderde techniek vervangen door een nieuw systeem. De nieuwe centrale is geïntegreerd met de brandmeldcentrale en voorziet in de mogelijkheid alarmen op te slaan en te bekijken. Verder maakt de centrale het mogelijk om met een onbemande TC te varen. Alarmsignalen worden dan doorgeseind naar twee DECT-toestellen. Zo kunnen op afstand alarmen worden ontvangen en bevestigd. Veel energie is gestoken in het ontwikkelen van datacommunicatieprotocollen met de DECT telefooncentrale en de brandmeldcentrale.

Want als gezegd: op een mijnenjager mag je niets aan het toeval overlaten.