Principiile afacerii

EEKELS FUNCȚIONEAZĂ CONFORM URMĂTOARELOR TREI PRINCIPII DE AFACERI:

Gândire și realizare, orientate către client

Politica Eekels se caracterizează printr-un mod explicit de a gândi și realiza activități orientate nevoilor clientului, scopul final fiind acela de a stabili relații pe termen lung cu clienții noștri. Pentru a realiza acest lucru sunt esențiale serviciile de înaltă calitate orientate spre cerințele pieții precum și un raport optim preț / performanță.

Acest principiu se poate vizualiza în organigrama Eekels prin plasarea clientului deasupra (tuturor). Cele cinci unități și Centrul de Costuri oferă propriile servicii, furnizând serviciile, sistemele și produsele necesare într-un mod cât mai sigur, mai durabil și mai economic posibil. Departamentul de personal și consiliul de administrație susțin, direcționează și verifică acest proces.

Dezvoltare continuă

Eekels are ca obiectiv furnizarea de produse și servicii care îndeplinesc cerințele și așteptările clienților săi, cerințele legale și standardele sociale. Eekels adoptă o abordare integrată, luând în considerare toate aspectele activităților, precum calitatea, siguranța și durabilitatea.

În cadrul acestui sistem, Eekels se străduiește să gestioneze optim și să îmbunătățească continuu toate procesele sale de afaceri. Pe baza experienței dobândite din cunoștințele, materialele și procedurile existente, activitățile de îmbunătățire sunt inițiate și implementate acolo unde este cazul. Angajații, clienții și furnizorii joacă un rol în acest sens, acest principiu fiind vizualizat în programul de mai jos:

Antreprenoriat durabil

Eekels Technology respectă regulile stabilite de societate și își recunoaște responsabilitatea în domeniul antreprenoriatului durabil. Atunci când se iau decizii, Eekels consideră că este de datoria companiei să țină seama nu numai de aspectele afacerii, ci și de aspectele legate de durabilitate. Balanța corectă dintre oameni, mediu și profit asigură rezultatul, Eekels fiind de acord nu numai cu durabilitatea, ci și cu implementarea acesteia.

Ca o companie TBI, Eekels dorește să facă diferența pozitivă în implementarea proiectelor sale, aceasta implicând următoarele:

  • își propune o siguranță durabilă pentru toată lumea, atât pentru angajați cât și pentru terți.
  • În cadrul lanțului, se dorește consolidarea colaborărilor durabile.
  • Se dorește stimulare reducerii emisiilor de CO2. Nu numai prin reducerea emisiilor de CO2 în propriile activități, ci și prin oferirea de soluții inteligente pentru reducerea acestor emisii de către clienții noștri.
  • Scopul Eekels este de a excela în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor și proceselor inovatoare.

Eekels împreună cu celelalte companii din cadrul TBI, este mândră de răspunderea socială activă.