Politica de confidentialitate

VĂ RESPECTĂM CONFIDENȚIALITATEA

Firma Eekels Romania srl și toți partenerii firmei respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor site-ului web și se asigură că orice informații personale furnizate de dvs. sunt utilizate în mod confidențial.

Site-ul nostru www.eekels.ro permite unele interacțiuni, cum ar fi solicitarea unei broșuri, înscrierea la un buletin informativ sau completarea unui formular online (digital), de exemplu un CV. Datele pe care le trimiteți vor fi utilizate exclusiv pentru a vă conforma solicitării dvs. și nu pentru alte scopuri. Datele dvs. nu vor fi dezvăluite terților fără permisiunea dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a vă îndeplini solicitările.

 

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE?

In respect pentru link1Politica de confidentialitate a Eekels Roamania luăm măsurile administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja siguranța și confidențialitatea datelor dvs. personale împotriva pierderii neintenționate, abuzului, accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii neintenționate și neautorizate, toate acestea în conformitate cu normele și reglementările aplicabile.

DREPTURILE DVS. PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu normele și reglementările aplicabile, aveți dreptul la:

• informații despre și acces la datele dvs. personale;

• rectificarea datelor dvs. personale;

• ștergerea datelor dvs. personale („dreptul de a fi uitat”);

• restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;

• obiectați la prelucrarea datelor dvs. personale („dreptul de a vă opune”);

• obțineți datele dvs. personale într-o formă structurată, obișnuită sau digitalizat și să transmiteți sau să le transmiteți acestor date personale unui alt reprezentant responsabil (de prelucrare).

Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și circumstanțele în care puteți exercita aceste drepturi, în special dreptul dvs. de a vă opune, trebuie sa ne contactati via e-mail la adresa dpo@eekels.com sau la telefon : +40 372 479 184.

Dacă doriți să vă exercitați (unul dintre drepturile dvs.), vă rugăm să completați formularul de mai jos cu privire drepturile de solicitare a persoanelor în cauză și să îl trimiteți via e-mail la adresa dpo@eekels.com

Dacă nu primiți un răspuns în 15 zile calendaristice conform legislației, aveți posibilitatea și oportunitatea de a vă adresa  printro reclamație direct la autoritatea națională cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale utilizând următoarele date de contact

 

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti,  cod 010336

Telefon:

+40.31.805.9211

Fax:

+40.31.805.9602

E-mail:

anspdcp@dataprotection.ro

Web:

www.dataprotection.ro